Catalog of ‘Thayer Coggin’

Early Milo Baughman Thayer Coggin Leather Sofa

Milo Baughman for Thayer Coggin Burl Night Stands

Milo Baughman Thayer Coggin Leather Swivel Chairs

Milo Baughman for Thayer Coggin Burl Night Stands